Prezentare

          Biroul nostru este reprezentat legal de executorul judecătoresc Elvira Mihălcescu - licențiat în drept, fost avocat în Baroul București, numit executor judecătoresc definitiv prin Ordinul Ministrului Justiției.

          În cadrul biroului activează o echipă tânară și dinamică formată din persoane cu pregătire de specialitate juridică și economică.

          Inspirați de principiul echității și condusi de lege, bazându-ne pe un dialog deschis, exercităm profesia cu demnitate și integritate, găsind soluții legale și de aplicabilitate cât mai rapidă pentru îndeplinirea titlurilor executorii cu care suntem investiți.

GRATUIT

          Biroul nostru vă oferă gratuit consultații de specialitate cu privire la aspectele procedurale ce vizează executarea silită.

          Totodată, prin personalul propriu actualizăm fără costuri suplimentare cuantumul obligațiilor pecuniare stabilite în sarcina debitorilor, în conformitate cu dispozițiile titlului executoriu.

COMPETENȚĂ

          Conform Legii 202/2010 (mica reformă a justiției), competența noastră s-a extins în circumscripția Curții de Apel Târgu Mures (jud. Mureș și jud. Harghita)

NOU

          În cadrul biroului nostru puteți achita taxele de timbru și timbrele judiciare necesare executării silite fără a fi necesar să vă deplasați la instituțiile de specialitate în vederea efectuării plăților respective.

 
Quality IT Services