Acte și cheltuieli necesareI. Deschidere DOSAR DE EXECUTARE

 1. Titlul executoriu în original și 3 copii xerox (sau în funcție de numărul debitorilor)
 2. Cerere (tip) în două exemplare adresată Biroului Executorului Judecătoresc prin care se solicită începerea executării silite și care trebuie să menționeze și tipul de executare preferat de dvs. (mobiliară, imobiliară, poprire sau toate formele de executare în condițiile în care creditorul nu cunoaste situația patrimonială a debitorului).
 3. Dacă cererea este semnată de altcineva decât creditorul, adică avocat/mandatar, este necesar să depuneți și împuternicirea avocațială/procură în original.
 4. Copii legalizate rapoarte de expertiză (dacă este cazul)
 5. Dovezi privind cheltuielile de executare (ex.: chitanțe, facturi în original, timbre, transport, onorariu avocat, etc). În lipsa documentelor doveditoare, cheltuielile nu vor fi avute în vedere).
 6. Suma de 200 lei reprezentând cheltuieli de executare silită, respectiv, taxe judiciare de timbru și timbre judiciare pentru dosarul de executare, timbre și taxe poștale, dactilografiere titlu executoriu, xerocopiere titlu executoriu, ș.a.
 7. Avans onorariu executor stabilit de comun acord prin convenția în vederea executării silite.

De asemenea se vor furniza următoarele informații:

 1. Date privind debitorul:
  • pentru societăți C.U.I., Nr. înmatriculare Registrul Comerțului
  • pentru persoane fizice CNP, date de stare civilă, precum și cu privire la eventualele venituri sau bunuri urmăribile (dacă sunt cunoscute)
 2. Contul societății pentru creditor persoană juridică în vederea virării sumelor de bani ce se vor recupera prin executare

DESCARCĂ - CERERE EXECUTARE SILITĂ - PERSOANĂ FIZICĂ DESCARCĂ - CERERE EXECUTARE SILITĂ - PERSOANĂ JURIDICĂ


II. Comunicarea unei NOTIFICĂRI

 1. Notificarea concepută și redactată de dvs. în 3 exemplare originale pentru fiecare comunicare, semnate de dvs. personal sau de avocat/mandatar.

  La cerere, notificarea poate fi concepută și redactată de biroul nostru, contra cost.

 2. Dacă este semnată de avocat/mandatar va trebui să depuneți și împuternicirea avocațială/procura în original.
 3. în cazul comunicării prin agent procedural contravaloarea costurilor de transport în alte localități.
 4. eventuale acte doveditoare în 2 exemplare
 5. onorariu executor judecătoresc

DESCARCĂ - CERERE COMUNICARE NOTIFICARE - PERSOANĂ FIZICĂ DESCARCĂ - CERERE COMUNICARE NOTIFICARE - PERSOANĂ JURIDICĂ


 
Quality IT Services