INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC ELVIRA MIHALCESCU, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, str. Rozei FN, jud. Harghita, CUI RO22257359 (numit in continuare BEJ sau „Operatorul”),

în vederea îndeplinirii obligațiilor profesionale raportate la competențele executorilor judecatorești, colecteaza și prelucreaza datele personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Rolul prezentei informari este de a explica modul în care datele dumneavoastra personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite.

A - CATEGORII DE PERSOANE VIZATE ȘI DATE PERSONALE CE POT FI PRELUCRATE DE CATRE BEJ:

I – ANGAJAȚI

(1)    Date personale de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu/reședința, CNP, telefon, email, CNP, semnatura olografa și/sau semnatura în format digital). Datele sunt necesare pentru încheierea contractului de munca și a tuturor actelor și evidențelor necesare și specifice relațiilor de munca, inclusiv privind operațiunile financiare privind plata drepturilor salariale.

(2)    Date cu caracter personal privind familia, stilul de viața și circumstanțele sociale (detalii despre copii sau persoane în întreținere). Datele sunt colectate în cazul depunerii de catre angajat a cererilor de acordare a unor deduceri personale suplimentare privind calcul salariului și reținerilor fiscale.

(3)    Date cu caracter personal privind educația și experiența profesionala (educație, calificari, certificari și trening profesional). Datele sunt necesare pentru selecția în vederea angajarii și încheierea contractului de munca și a tuturor actelor și evidențelor necesare și specifice relațiilor de munca, complexitatea datelor prelucrate fiind determinata în raport cu specificul funcției.

(4)    Date cu caracter personal privind sanatatea (date privind starea de sanatate fizica și psihica sau afecțiunile medicale declarate în chestionarele medicale și care rezulta din analizele medicale efectuate la încheierea contractului de munca, date medicale cuprinse în raporturi de evaluare medicala periodica realizate de medicina muncii sau din concedii medicale). Datele sunt necesare pentru încheierea contractului de munca și a tuturor actelor și evidențelor necesare și specifice relațiilor de munca, inclusiv privind operațiunile financiare privind plata concediilor medicale.

(5)    Detalii personale financiare (informații legate de bancile la care deține conturi). Datele sunt necesare în vederea efectuarii plaților privind drepturile salariale.

(6)    Informații cu privire la locația, imaginea și înregistrarile video ale persoanelor fizice (înregistrarile captate de sistemul de supraveghere instalat la sediul BEJ). Datele sunt necesare în vederea asigurarii pazei și protecției BEJ, a îmbunatațirii serviciilor oferite, soluționarii reclamațiilor și a oricaror solicitari venite din partea persoanelor interesate.

II – CLIENȚI [creditori, notificatori, ofertanți (procedura de oferta reala)]

(1)    Date personale de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu/reședința, CNP, telefon, email, CNP, semnatura olografa și/sau semnatura în format digital). Datele sunt necesare pe de o parte, pentru depunerea cererilor de executare silita, a notificarilor sau a ofertelor reale, iar, pe de alta parte, pentru emiterea documentelor fiscale de plata a onorariilor și cheltuielilor de executare (facturi și/sau chitanțe, dupa caz).

(2)    Detalii personale financiare (informații legate de bancile la care deține conturi). Datele sunt necesare în exercitarea funcției de executor judecatoresc, daca se impun viramente bancare pentru sumele obținute în cursul executarii silite.

(3)    Informații cu privire la locația, imaginea și înregistrarile video ale persoanelor fizice (înregistrarile captate de sistemul de supraveghere instalat la sediul BEJ). Datele sunt necesare în vederea asigurarii pazei și protecției BEJ, a îmbunatațirii serviciilor oferite, soluționarii reclamațiilor și a oricaror solicitari venite din partea persoanelor interesate.

III – PERSOANE VIZATE DE PROCEDURI [debitori, notificați, ofertați (procedura de oferta reala)]

(1)    Date personale de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu/reședința, CNP, telefon, email, CNP, semnatura olografa și/sau semnatura în format digital). Datele sunt prelucrate dintre cele furnizate prin cererile de executare silita, prin titlurile executorii, prin adresele de furnizare de informații solicitate de executorul judecatoresc în cursul executarii silite și necesare acesteia, cereri de alta natura adresate executorului judecatoresc, în exercitarea funcției.

(2)    Date cu caracter personal privind familia, stilul de viața și circumstanțele sociale (starea civila, detalii despre familie/soț/partener/persoane în întreținere). Datele sunt colectate in cazul în care se justifica un interes în aplicarea normelor de drept civil, drept procesual civil sau drept execuțional civil, în exercitarea funcției de executorul judecatoresc.

(3)    Date cu caracter personal privind activitațile profesionale sau de afaceri desfașurate de o persoana fizica (venituri realizate, sursa veniturilor, rețineri salariale și categoria reținerilor salariale). Datele sunt necesare în exercitarea funcției de executor judecatoresc.

(4)    Date cu caracter personal privind sanatatea (date privind starea de sanatatea fizica și psihica sau afecțiunile medicale declarate în chestionarele medicale și care rezulta din analizele medicale efectuate la încheierea unui contract de asigurare, datele medicale colectate de la furnizorii de servicii medicale pentru decontarea serviciilor accesate de catre asigurat, datele medicale colectate în procesul de despagubire în cazul unui eveniment asigurat, date medicale cuprinse în hotarâri judecatorești, date medicale cuprinse în raporturi de evaluare). Datele sunt colectate în cazul executarii unor titluri executorii specifice domeniului asigurarilor, a unor hotarâri judecatorești care cuprind referiri la persoane puse sub interdicție și la executari silite care implica persoane drepturi de uz, uzufruct sau servitute care trebuie evaluate în vederea despagubirii. Datele sunt necesare în exercitarea funcției de executor judecatoresc.

(5)    Detalii personale financiare (informații legate de bancile la care deține conturi, venituri, sursa veniturilor, facilitați fiscale sau beneficii sociale, obligații fiscale, venituri din alte surse). Datele sunt necesare în exercitarea funcției de executor judecatoresc.

(6)    Date privind bunurile deținute (date privind bunurile mobile și imobile deținute de o persoana fizica, chiar și în coproprietate, care face obiectul activitații de executare silita). Datele sunt necesare în exercitarea funcției de executor judecatoresc.

(7)    Informații cu privire la locația, imaginea și înregistrarile video ale persoanelor fizice (înregistrarile captate de sistemul de supraveghere instalat la sediul BEJ). Datele sunt necesare în vederea asigurarii pazei și protecției BEJ, a îmbunatațirii serviciilor oferite, soluționarii reclamațiilor și a oricaror solicitari venite din partea persoanelor interesate.

IV – FURNIZORI DE SERVICII

(1)    Date personale de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu/reședința, CNP, telefon, email, CNP, semnatura olografa și/sau semnatura în format digital). Datele sunt necesare pentru încheierea contractelor de furnizare de servicii și managementul derularii acestor contracte.

(2)    Date cu caracter personal privind educația și experiența profesionala (educație, calificari, certificari și trening profesional). Datele sunt colectate, în cazurile în care pentru încheierea contractelor de furnizare de servicii sunt necesare asemenea verificari.

(3)     Detalii personale financiare (informații legate de bancile la care deține conturi). Datele sunt necesare pentru plata serviciilor furnizate și facturate.

(4)     Informații cu privire la locația, imaginea și înregistrarile video ale persoanelor fizice (înregistrarile captate de sistemul de supraveghere instalat la sediul BEJ). Datele sunt necesare în vederea asigurarii pazei și protecției BEJ, a îmbunatațirii serviciilor oferite, soluționarii reclamațiilor și a oricaror solicitari venite din partea persoanelor interesate.

V – TERȚE PERSOANE VIZATE [terți popriți, martori asistenți, terțe persoane în activitatea de executare silita]

(1)    Date personale de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu/reședința, CNP, telefon, email, CNP, semnatura olografa și/sau semnatura în format digital). Datele sunt prelucrate dintre cele furnizate prin cererile de executare silita, prin titlurile executorii, prin adresele de furnizare de informații solicitate de executorul judecatoresc în cursul executarii silite și necesare acesteia, cereri de alta natura adresate executorului judecatoresc, în exercitarea funcției.

(2)    Informații cu privire la locația, imaginea și înregistrarile video ale persoanelor fizice (înregistrarile captate de sistemul de supraveghere instalat la sediul BEJ). Datele sunt necesare în vederea asigurarii pazei și protecției BEJ, a îmbunatațirii serviciilor oferite, soluționarii reclamațiilor și a oricaror solicitari venite din partea persoanelor interesate.

B - SCOPUL IN CARE DATELE PERSONALE SUNT UTILIZATE

SCPEJ, în funcție de categoria de persoane vizate, colecteaza și prelucreaza datele personale în urmatoarele scopuri:

a)    Gestionare a raporturilor de munca în relațiile: angajator/angajat; angajator/colaborator;

b)    Gestionare a raporturilor financiar-contabile în relațiile comerciale (emitere de facturi, încasari de sume, emiterea de acte contabile etc.);

c)    Exercitarea atribuțiilor profesionale raportate la competențele executorilor judecatorești;

d)    Raportari interne sau catre organele profesiei ori Ministerul justiției;

e)    Efectuarea de analize statistice;

f)    Soluționarea reclamațiilor și a solicitarilor din partea clienților;

g)       Soluționarea potențialelor litigii, în fața instanțelor sau parchetelor de pe lânga acestea;

h)       Asigurarea masurilor de securitate necesare (supraveghere video).

C - COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR PENTRU SCOPURILE MENȚIONATE, AU CA TEMEI:

ü  Competența executorilor judecatorești, reglementata în principal prin Legea nr. 188/2000, Codul civil și Codul de procedura civila, dar și prin alte reglementari speciale;

ü  Drepturile și obligațiile angajatorului, potrivit Codului muncii și a altor reglementari speciale;

ü  Interesul legitim al Operatorului, pentru activitați precum: efectuarea de analize statistice și raportari interne sau catre alte entitați ale profesiei ori ale Sistemului judiciar, asigurarea masurilor de securitate necesare etc.

ü  Consimțamântul persoanei vizate, în cazurile în care prelucrarea datelor nu este realizata în aplicarea dispozițiilor legii.

 

D - CATEGORIILE DE DESTINATARI CATRE CARE SE POT TRANSMITE DATELE PERSONALE COLECTATE:

ü  Participanți la executarea silita(creditori, debitori, terți giranți, creditori intervenienți, instanța de executare, Ministerul public, martori asistenți, experți, interpreți, terți popriți și alți participanți), notificaților sau ofertaților (procedura ofertei reale), dupa caz;

ü  Furnizorilor de informații necesare exercitarii funcției de executor judecatoresc (UAT-uri, ANAF, ITM, angajatori etc.);

ü  Prestatori de servicii;

ü  Instanțe judecatorești sau parchete de pe lânga acestea, organe de urmarire penala, notari publici, avocați, executori judecatorești, birouri de traduceri, alte servicii autorizate, experți evaluatori.

 

E - TRANSFERUL DATELOR PERSONALE INTR-O TARA STRAINA

BEJ transfera date personale în alte state doar în situațiile în care participanții la executarea silita, locuiesc, au domiciliul sau reședința în strainatate, ori solicita în scris comunicarea de acte la o adresa indicata din strainatate.

 

F - STOCAREA DATELOR PERSONALE

Datele personale privitoare la angajați vor fi prelucrate pe durata contractului de munca, ulterior fiind arhivate în condițiile legii. La împlinirea termenelor de pastrare se realizeaza descarcarea fondului arhivistic, potrivit dispozițiilor legale.

Datele personale necesare selecției de cadre în vederea angajarii vor fi prelucrate pâna la data concursului/angajarii anunțate. Dupa acest termen, pentru angajarile viitoare, datele personale ale candidaților pot ramâne în baza de date a BEJ un termen limitat, acordat de candidat prin consimțamânt scris. În lipsa consimțamântului ori la împlinirea termenului pentru care a fost dat consimțamântul, datele personale vor fi șterse/distruse.

Datele personale privind furnizorii de servicii vor fi stocate pe durata derularii contractelor, ulterior fiind arhivate în condițiile legii. La împlinirea termenelor de pastrare se realizeaza descarcarea fondului arhivistic, potrivit dispozițiilor legale.

Datele personale privind persoanele cu diferite calitați procesuale în activitatea profesionala a executorilor judecatorești (participanți la executarea silita, notificați, ofertați, terți popriți etc.), vor fi stocate pe durata derularii executarii silite ori a procedurilor date prin lege în competența executorului judecatoresc. Stocarea se realizeaza în format scris în dosarele constituite sau în registrele instituite de lege și/sau în format electronic în sistemele și programele informatice utilizate. La împlinirea termenelor de pastrare se realizeaza descarcarea fondului arhivistic, potrivit dispozițiilor legale.

 

G - DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal în baza condițiilor specificate în Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016 persoanele vizate își pot exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

(1)    Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Va permite sa obțineți din partea BEJ o confirmare a faptului ca sunt sau nu sunt prelucrate date personale care va privesc, categoriile de date și scopul utilizarii lor. În cazul în care datele cu caracter personal care va privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastra, orice informații disponibile privind sursa acestora, în cazurile în care nu avem o interdicție legala privind divulgarea sursei.

(2)    Dreptul la rectificare

Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete.

(3)    Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”

Presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc, în anumite circumstanțe, cum ar fi:

Ø   datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

Ø   datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal:

Ø   prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțamântului dumneavoastra, iar acesta a fost retras.

(4)    Dreptul de a va retrage consimțamântul

Consimțamântul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care privesc persoana vizata a fost efectuata pe baza consimțamântului dumneavoastra, sau poate fi efectuata numai în baza consimțamântului.

(5)    Dreptul la restricționarea prelucrarii

Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, în anumite circumstanțe, precum:

ü   dumneavoastra contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitații acelor date;

ü   datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizarii lor.

(6)    Dreptul la portabilitatea datelor

Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc și pe care ni le-ați furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, în cazul în care prelucrarea datelor s-a efectuat fie în baza consimțamântului dumneavoastra sau a contractului încheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai în masura în care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate și doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere al capacitaților tehnice folosite de Operator.

(7)    Dreptul la opoziție

Presupune ca, în orice moment, aveți dreptul de a va opune, din motive legate de situația particulara în care va aflați, prelucrarii datelor cu caracter personal daca prelucrarea a fost efectuata în interesul nostru legitim. Prelucrarea de date necesare exercitarii profesiei nu se încadreaza în aceasta situație, interesul prelucrarii datelor fiind unul de autoritate publica

(8)    Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ.

Presupune ca aveți dreptul de a solicita o intervenție umana din partea Operatorului, de a va exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

(9)    Dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competenta privind protecția datelor

(10)  Dreptul de a va adresa justiției

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra sau informații suplimentare va puteți adresa executorului judecatoresc din cadrul BEJ, prin:

- e-mail la adresa executormihalcescu@gmail.com

- prin poșta, la adresa BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC ELVIRA MIHALCESCU, Odorheiu Secuiesc, str. Rozei FN, jud. Harghita sau

- depunând personal o notificare semnata olograf la sediul BEJ.

Pentru a depune o sesizare/reclamație la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt:

Web site : http://www.dataprotection.ro/

Email:     anspdcp@dataprotection.ro

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, 010336 - București

Telefon fix: +40.318.059.211,+40.318.059.212 Cabinet Președinte +40.318.059.220; Fax+40.318.059.60

Actualizarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor cu caracter personal, va rugam sa consultați periodic pagina web a BEJwww.executor-harghita.ro.

 
Quality IT Services